Členství, poplatky, pravidla
Napsal webmaster - 10.01.2014 18:07:36 , aktualizováno 10.01.2014 18:17:52   
Členství v klubu

Členem klubu se může stát jakákoliv osoba, která o to požádá, bude schválena výborem klubu a bude se podílet na brigádách, sečení, akcích klubu apod. Neúčast na těchto akcích povede k navýšení poplatku za členství, případně ke zrušení členství.

Členské poplatky
Poplatky:
- členové klubu 500 Kč/rok
  - ostatní 1.000 Kč/rok
  - jednorázové užití letiště 100 Kč
Pravidla

Při létání je povinen každý dodržovat bezpečnost a slušné chování, viz například Kodex leteckého modeláře.

 
SEO by Artio